Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Katedry

Dodano 2016-08-02 o godzinie 12:11:24, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Dr inż. Adam Dziekoński został jednym z 25 laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015. Nagrodzona rozprawa pt. "Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA" (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki), została obroniona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej we wrześniu 2015r.

Laureatowi i promotorom gratulujemy. [ czytaj dalej ]

Nauka w Polsce o projekcie prof. Michała Mrozowskiego

Dodano 2016-07-28 o godzinie 09:52:37, autor Sylwia Wielechowska
Wszechobecne sensory?
Naukowcy z KIMA, na czele z prof. Michałem Mrozowski, chcą przygotować program do projektowania m.in. biosensorów i sensorów, a także układów elektronicznych. To elementy, które przydadzą się m.in. w diagnostyce medycznej czy budowaniu inteligentnych miast - więcej informacji na stronie serwisu informacyjnego Nauka w Polsce:
http://eti.pg.edu.pl/katedra-inzynierii-mikrofalowej-i-antenowej/-/nauka-w-polsce-o-projekcie-prof-michala-mrozowskiego

EDISON w Katedrze

Dodano 2016-07-17 o godzinie 09:54:53, autor Rafał Lech
Prof. Mrozowski znalazł się w gronie 8 laureatów konkursu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej o nazwie TEAM-TECH. Przygotowany przez niego i dr Adama Lamęckiego projekt EDISON przeszedł wieloetapową procedurę selekcji, w której oprócz doskonałości naukowej o oceniano potencjał komercyjny pomysłu.
[ czytaj dalej ]

Kolejny doktor w katedrze

Dodano 2016-07-13 o godzinie 21:02:52, autor Rafał Lech
5 lipca 2016 odbyła się kolejna obrona pracy doktorskiej w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Wyniki pracy doktorskiej przygotowanej pod opieką prof. Michała Mrozowskiego i dra Krzysztofa Nyki (promotora pomocniczego) przedstawił mgr inż. Grzegorz Fotyga. Na sali byli obecni członkowie komisji, recenzenci, pracownicy katedry, doktoranci, koledzy i rodzina. Mgr Fotyga interesująco przedstawił swoje osiągnięcia związane z technikami przyspieszenia metody elementów skończonych służącej do analizy elektromagnetycznej układów mikrofalowych. Komisja i recenzenci wysoko ocenili pracę i prezentację podkreślając oryginalność i użyteczność osiągniętych wyników. Po zapoznaniu się z wnioskiem komisji Rada Wydziału ETI na posiedzeniu 12. lipca nadała mgr inż. Grzegorzowi Fotydze stopień doktora nauk technicznych i postanowiła wyróżnić rozprawę (summa cum laude). Świeżo upieczonemu doktorowi gratulujemy.

Owocne spotkanie ws. dyplomów w Vemco

Dodano 2016-06-07 o godzinie 16:58:42, autor Łukasz Kulas
W dniu 7 czerwca 2016 r. studenci specjalności IKB mieli okazję zapoznać się z propozycjami prac dyplomowych możliwych do realizacji w firmie Vemco. W trakcie spotkanie zaprezentowano trzy ciekawe tematy przeznaczone dla studentów specjalności IKB, których opis znaleźć można w pliku załączonym na naszej stronie (hasło do otwarcia pliku jest takie samo jak w przypadku wykładów z PMK). [ czytaj dalej ]

Spotkanie ws. dyplomów w firmach

Dodano 2016-06-06 o godzinie 14:59:54, autor Łukasz Kulas
W najbliższy wtorek (2016-06-07) o godzinie 10:00 w sali 707 odbędzie się spotkanie z firmą Vemco, w trakcie którego przedstawiciele firmy zaprezentują tematy dyplomów dla studentów specjalności IKB, opowiedzą o firmie i odpowiedzą na pytania studentów dotyczące zakresu tematów i warunków stażu. Spotkanie związane jest z unikalnym programem stypendialnym dla studentów IKB uruchomionym przez naszą Katedrę we współpracy z Centrum Doskonałości WiComm.

Serdecznie zapraszamy!

W wolnym czasie...

Dodano 2016-05-25 o godzinie 15:26:22, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
Dwoje pracowników Katedry w miniony weekend wzięło udział w biegu Runmageddon Rekrut. To morderczy wyścig na ekstremalnym torze przeszkód - trasa 6 km i 30+ przeszkód. Start bezpośrednio z morza, a następnie błoto, jeszcze raz woda, bagno, przeszkody linowe, skośne i pionowe ściany, zasieki, okopy, rażenie prądem i inne atrakcje. [ czytaj dalej ]

Systemy radarowe w firmie Thales: anteny, układy wysokiej częstotliwości, DSP, możliwości stażu dla

Dodano 2016-05-24 o godzinie 08:29:36, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z absolwentem naszej Katedry dr inż. Michałem Polewskim, pracownikiem firmy Thales z Holandii, które odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godzinie 10:15 w sali 104 NE. Na spotkaniu dr Polewski wygłosi wykład pt. "Systemy radarowe w firmie Thales: anteny, układy wysokiej częstotliwości, DSP, możliwości stażu dla studentow". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie studentów. [ czytaj dalej ]

Wyjazd studentki na konferencję Wireless Power Transfer

Dodano 2016-05-20 o godzinie 09:40:26, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
W dniach 5-6 maja 2016 r. w Aveiro w Portugali odbyła się konferencja poświęcona Bezprzewodowemu Transferowi Energii Wireless Power Transfer Confrence. Konferencja została zorganizowana przez Uniwersytet w Aveiro. Głównym przewodniczącym był prof. Nuno Carvalho. Dominika Warmowska studentka ostatniego semestru studiów magisterskich ze specjalności IKB wzięła udział w tym wydarzeniu dzięki dofinansowaniu kierownika katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej prof. Michała Mrozowskiego oraz dziekana wydziału ETI prof. Krzysztofa Goczyły. [ czytaj dalej ]

Nagrody dla doktorantów KIMA

Dodano 2016-05-16 o godzinie 13:00:23, autor Sylwia Wielechowska
W dniach 09-11 maja br. w Krakowie odbyła się konferencja "21th International Conference on Microwaves, Radar, and Wireless Communications". W konferencji udział brali pracownicy, doktoranci oraz studenci z naszej Katedry. W ramach konkursu dla Młodych Naukowców pierwszą nagrodę EuMA otrzymał doktorant mgr inż. Adrian Bekasiewicz za publikację „On Design Optimization of Miniaturized Microscrip Dual-Band Rat Race Coupler with Enhanced Bandwidth” (promotor Prof. Włodzimierz Zieniutycz) oraz wyróżnienie doktorant mgr inż. Grzegorz Fotyga za publikację „Wideband Model Order Reduction for Macromodels in Finite Element Method” (promotor Prof. Michał Mrozowski). GRATULUJEMY!!!!
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM

Studenci KIMA na MIKONie 2016

Dodano 2016-05-16 o godzinie 11:45:03, autor Sylwia Wielechowska
W dniach 09-11.05.2016 w Hotelu Qubus w Krakowie miała miejsce międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom mikrofalowym i radarowym MIKON 2016 - 21st International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications. Osiągnięcia naukowców mieli szanse podziwiać studenci naszej Katedry, którzy licznie udali się na miejsce konferencji. Uczestnictwo studentów możliwe było dzięki fundatorom wyjazdu: Profesorowi Michałowi Mrozowskiemu oraz Dziekanowi Wydziału ETI Profesorowi Krzysztofowi Goczyle, jak również dzięki przychylności organizatorów wydarzenia. Studenci byli pod wrażeniem poziomu naukowego zaprezentowanego w trakcie sesji, możliwości spotkania wielu znanych osobistości z światka nauki oraz nowościami technologicznymi przedstawionymi przez wystawców. Zwłaszcza dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez National Instruments o nazwie NI Radar School oraz prezentacje dotyczące anten i zagadnień radarowych – szczególnie Automotive Radars.
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM

Spotkanie z przedstawicielem firmy AWR

Dodano 2016-04-26 o godzinie 14:42:44, autor Sylwia Wielechowska
W piątek (29.04.2016) o godzinie 11:00, w sali NE 110 odbędzie się seminarium dla pracowników i studentów KIMIA z przedstawicielem firmy AWR (obecnie National Instruments), Panem Tabishem Khanem dotyczące wykorzystania pakietu NI AWR Design Environment (Microwave Office, Visual System Simulator, AXIEM, Analyst) w projektowaniu układów oraz systemów RF. Serdecznie zapraszamy!

Dzień otwarty w KIMiA - zaproszenie dla studentów 3 roku studiów

Dodano 2016-04-21 o godzinie 14:57:26, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
Serdecznie zapraszamy Studentów 3 roku studiów na Dzień otwarty KIMA związany z wyborem profilu/specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej. Spotkanie poprowadzi dr inż. Łukasz Kulas - współkoordynator trzech wysokobudżetowych projektów z dziedziny bezprzewodowych systemów wbudowanych realizowanych w dużych międzynarodowych konsorcjach przemysłowych [ czytaj dalej ]

Czy projekt studenta IKB może się zamienić w biznes?

Dodano 2016-04-21 o godzinie 13:00:23, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
Rozwój studentów profilu/specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej przewiduje ich intensywny rozwój w zakresie tworzenia bezprzewodowych systemów wbudowanych. Przed ukończeniem studiów każdy ze studentów w ramach przedmiotu Zastosowanie Technologii Bezprzewodowych realizuje samodzielnie działający system wykorzystujący komputer wbudowany i sieć urządzeń bezprzewodowych. Część z projektów jest bardzo ciekawa i obiecująca. W związku z tym na prośbę studentów zaprosiliśmy Jana Wyrwińskiego, który przedstawi prezentację „Czy mój projekt może się zamienić w biznes?” oraz postara się podpowiedzieć, jak zamienić projekt studencki w start-up (i pozyskać dofinansowanie inwestora :)). [ czytaj dalej ]

Prezentacja koła naukowego WiComm Yuniors podczas Dni Otwartych Politechniki Gdańskiej

Dodano 2016-03-29 o godzinie 15:14:02, autor Sylwia Wielechowska
W dniu 22.03.2016 odbyły się Dni Otwarte Politechniki Gdańskiej, podczas których członkowie koła WiComm Yuniors prezentowali swoje osiągnięcia oraz zachęcali przyszłych studentów do studiowania na wydziale ETI oraz wstępowania w szeregi koła naukowego. [ czytaj dalej ]

Mobilny kalkulator RF dla studentów

Dodano 2016-02-25 o godzinie 09:27:46, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Na stronie Google Play pojawiła się pierwsza wersja prostego kalkulatora CalcLine - RF & Microwave (na urządzenia z Androidem), który może być pomocny studentom podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych oraz rachunkowych z przedmiotu Technika Bardzo Wysokich Częstotliwości.

Program jest do ściągnięcia na stronie Google Play.

Program stypendialny dla studentów specjalności IKB – praktyczne możliwości współpracy z przemysłem

Dodano 2016-02-10 o godzinie 10:05:10, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
W poniedziałek 8-go lutego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej dotyczące unikalnego programu, który umożliwia studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium. [ czytaj dalej ]

Rozpoczęcie współpracy z Volvo

Dodano 2016-02-04 o godzinie 12:59:48, autor Sylwia Wielechowska
Na początku lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Centrum Doskonałości WiComm z zespołem badawczo-rozwojowym Volvo Trucks w Goeteborgu (Szwecja). Celem spotkania było ustalenie możliwych pól współpracy w obszarze bezprzewodowych systemów wbudowanych ze światowym producentem samochodów ciężarowych. [ czytaj dalej ]

Prezentacja programu stypendialnego dla studentów – praktyczny wymiar współpracy z firmami.

Dodano 2016-02-02 o godzinie 16:16:31, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
W poniedziałek 8-ego lutego o godzinie 15:00 w sali 707 odbędzie się spotkanie informacyjne mające na celu prezentację unikalnego programu stypendialnego zorganizowanego przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. W trakcie spotkania dr inż. Łukasz Kulas przedstawi program, który umożliwia studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z współpracujących z KIMiA firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium. [ czytaj dalej ]

Seminarium LabView w kontekście zastosowań RF

Dodano 2016-02-02 o godzinie 16:10:46, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
W piątek 05.02.2016 o godzinie 12:00 w sali NE308 odbędzie się seminarium dot. wykorzystania pakietu oprogramowania LabView w kontekście zastosowań RF. Program seminarium obejmuje przedstawienie komponentów oprogramowania pakietu LabView Academics, praktyczne wykorzystanie w tworzeniu systemów radarowych, komunikacyjnych, pomiarowych oraz stanowisk dydaktycznych. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracowników oraz studentów KIMIA.

Prezentacja programu stypendialnego dla studentów – praktyczny wymiar współpracy z firmami

Dodano 2016-02-02 o godzinie 15:36:18, autor Łukasz Kulas
W poniedziałek 8-ego lutego o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne mające na celu prezentację unikalnego programu stypendialnego zorganizowanego przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. W trakcie http://spotkania dr inż. Łukasz Kulas przedstawi program, który umożliwia studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z współpracujących z KIMiA firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium. [ czytaj dalej ]

Zespół Centrum Doskonałości WiComm dołączył do prestiżowej organizacji ARTEMIS-IA

Dodano 2015-12-17 o godzinie 13:11:37, autor Łukasz Kulas UAKTUALNIONO
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o włączeniu Centrum Doskonałości WiComm do elitarnego europejskiego grona firm i instytucji tworzących rozwiązania w obszarze systemów wbudowanych o nazwie ARTEMIS Industry Association.
[ czytaj dalej ]

151. urodziny równań Maxwella - Święto Katedry

Dodano 2015-12-09 o godzinie 22:31:12, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Galeria zdjęć z uroczystości dostępna jest już na naszym profilu na Facebooku: Można ją znaleźć pod adresem:
galeria FB

Elektryzujące wydarzenie, Magnetyzujące wydarzenie

Dodano 2015-12-01 o godzinie 13:01:03, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Serdecznie zapraszamy na Święto Katedry IMiA, czyli 151. urodziny Równań Maxwella, które odbędzie się 8.12.2015 o godzinie 13:15 w Aud. 1P w nowym budynku WETI.

Uruchomienie demonstratora systemu wbudowanego kamer inteligentnych

Dodano 2015-11-24 o godzinie 11:23:42, autor Łukasz Kulas UAKTUALNIONO
W dniach 18 - 20 listopada 2015 roku na terenie Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie międzynarodowego konsorcjum projektu COPCAMS (COgnitive & Perceptive CAMeraS http://www.copcams.eu/), w którym zespół Centrum Doskonałości WiComm zajmuje się budową rozproszonego systemu kamer inteligentnych inteligentnych zdolnych do analizy i przetwarzania sygnałów radiowych przeznaczonych do zastosowania w zaawansowanych systemach wsparcie produkcji (ang. Advanced Manufacturing Applications). [ czytaj dalej ]

Udział CD WiComm w targach Technikon Innowacje 2015

Dodano 2015-11-16 o godzinie 15:26:03, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
W dniach 22-23.10.2015 odbyły się 11 Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technikon Innowacje. Zespół CD WiComm wraz z partnerami przemysłowymi, zaprezentował dotychczasowe wynalazki zrealizowane w ramach międzynarodowych projektów badawczo rozwojowych. [ czytaj dalej ]

Zaproszenie na Seminaria

Dodano 2015-11-10 o godzinie 16:54:46, autor Sylwia Wielechowska
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej zaprasza na seminaria prowadzone przez prof. Ching-Kuang Clive Tzuang
I. Post-Moore THz Electronics, Circuits, and Modes
16.11.2015 r., 13:15, room NE140
II. Writing a Good Scientific and Technical Paper: ethic and plagiarism
17.11.2015 r., 13:15 room EA06

Więcej informacji w załączeniu.
Serdecznie zapraszamy!
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM

Konkurs dla studentów w dziedzinie rozwiązań dla Internet of Things

Dodano 2015-11-04 o godzinie 12:49:21, autor Łukasz Kulas
Rozpoczęła się właśnie rejestracja zespołów studenckich do konkursu Cisco Switch Up Challenge organizowanego dla studentów w Polsce i UK. Nagrodzone zostaną najlepsze koncepcje wykorzystania IoE (Internet of Everything) dla rozwiązywania problemów społecznych i środowiskowych. [ czytaj dalej ]

NI AWR Design Environment - seminarium

Dodano 2015-11-03 o godzinie 15:56:46, autor Sylwia Wielechowska
W piątek 30.10.2015 odbyło się seminarium dla pracowników i studentów KIMIA z przedstawicielem firmy AWR (obecnie National Instruments), Panem Tabishem Khanem dotyczące wykorzystania pakietu NI AWR Design Environment (Microwave Office, Visual System Simulator, AXIEM, Analyst) w projektowaniu układów oraz systemów RF . [ czytaj dalej ]

Status GPU Research Center dla Katedry na kolejny rok

Dodano 2015-11-03 o godzinie 12:08:20, autor Rafał Lech
Miło nam poinformować, że firma NVIDIA po raz kolejny odnowiła naszej Katedrze status GPU Research Center na następny rok.
Oto początek listu, który dotarł do KIMiA z Kalifornii, z Santa Clara:
"Congratulations! We are delighted to confirm that your GPU Research Center has been renewed for another year. Politechnika Gdanska has been selected for renewal as a GPU Research Center based on the vision, quality, and impact of your research leveraging GPU Computing."

Pełna treść listu od firmy NVIDIA znajduje się w załączeniu.
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej