Aktualności

General Assembly konsorcjum projektu ACCUS 10-13.06.2014

Dodano 2014-06-09 o godzinie 17:32:26, autor Sylwia Wielechowska
W dniach 10-13 czerwca na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się spotkanie podsumowujące dotychczasowe prace nad innowacyjnym systemem dla inteligentnych miast/regionów, która realizowana jest w ramach projektu ACCUS (Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems). W spotkaniu tym udział wezmą menadżerowie oraz kluczowi inżynierowie ICT z 28 firm i instytucji z 8 krajów Unii Europejskiej (w tym Polski).
W ramach projektu o wartości blisko 13 mln euro zrealizowany zostanie unikalny na skalę Europy uniwersalny system dla inteligentnych miast (ang. Smart City) – platforma integracji i koordynacji ACCUS OS, a także powstanie szereg nowych podsystemów i aplikacji, które przedstawiać będą spójne współdziałanie różnych sfer miejskiego ekosystemu dostarczając tym samym funkcjonalności niemożliwe do zrealizowania bez platformy ACCUS OS.
Dzięki wsparciu Centrum Doskonałości WiComm, Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Katedry Systemów Geoinformatycznych oraz Dziekana Wydziału ETI, Politechnika Gdańska jest jednym z kluczowych uczestników projektu. Główne zadania Politechniki Gdańskiej to przygotowanie trzech podsystemów (inteligentnych czujników ruchu ulicznego pracujących w pasmie 24GHz, numerycznego prognozowania pogody na podstawie danych satelitarnych i inteligentnego oświetlenia ulicznego LED pracującego w bezprzewodowej sieci mesh) oraz koordynację prac związanych z instalacją pilotażową, która dzięki aktywnej postawie pracowników Wydziału ETI będzie przeprowadzona w Gdańsku. Będzie to jedyne miejsce w Europie, w którym system zostanie zainstalowany oraz uruchomiony, a następnie zostanie przekształcony w Smart City Living Lab koordynowane przez Centrum Doskonałości WiComm. Koordynatorem projektu z ramienia CD WiComm jest dr inż. Łukasz Kulas.
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM

Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej – wybór profilu

Dodano 2014-05-15 o godzinie 13:41:38, autor Rafał Lech
UWAGA Studentko/Studencie !!!!!!!!!!

Zbliża się termin wyboru profilu dyplomowania.

Mając na uwadze istotność tej decyzji chcemy ułatwić Państwu wybór i zaprezentować potencjał profilu i specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej prowadzonych w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej to specjalność dająca kompleksowe wykształcenie oraz unikalne umiejętności praktyczne w zakresie projektowania urządzeń i systemów dla komunikacji bezprzewodowej. Dla tego profilu Katedra IMiA całkowicie zmodernizowała program kształcenia, dysponuje nowoczesnym zapleczem dla realizacji dyplomów, daje możliwości uczestnictwa w realizacji złożonych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów ICT i odbycia praktyk w firmach współpracujących z WiComm (Centrum Doskonałości działające w Katedrze). Więcej informacji w załączonych prezentacjach.

Prezentacja profilu 2014
Wyposażenie laboratoriów

Laureaci konkursu na najlepsze prace magisterskie 2014

Dodano 2014-05-05 o godzinie 16:19:27, autor Sylwia Wielechowska
Absolwenci naszej Katedry, panowie Karol Dobrzyniewicz i Tomasz Chełstowski za wspólną pracę dyplomową „Radiowy system do lokalizacji modeli rakiet” pisaną pod kierownictwem dra inż. Krzysztofa Nyki, otrzymali nagrodę trzeciego stopnia w konkursie AP/AES/MTT Joint Chapter Polska Sekcja IEEE na najlepsze prace magisterskie z zakresu techniki mikrofalowej, antenowej i radiolokacyjnej. Komisja konkursowa, zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom nagrodzonych prac, zdecydowanie wykraczający ponad wymagania stawiane pracom magisterskim.

Relacja zdjęciowa z wizyty Prof. Thomasa Zwicka na Politechnice Gdańskiej

Dodano 2014-05-04 o godzinie 20:41:24, autor Rafał Lech
Dnia 26.03.2014 odbył się wykład Prof. Thomasa Zwicka z Uniwersytetu Technicznego w Kalsruhe zatytułowany: „QFN-based Packaging Concepts for Millimeter Wave Transceivers”.

Relacja zdjęciowa z wyzyty Prof. Zwicka znajduje się na profilu Katedy na facebooku - LINK

Seminarium: QFN-based Packaging Concepts for Millimeter Wave Transceivers

Dodano 2014-03-19 o godzinie 08:56:27, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
W dniu 26.03.2014 roku o godzinie 15.00 w sali EA705 WETI Prof. Thomas Zwick z Uniwersytetu Technicznego w Kalsruhe wygłosi wykład zatytułowany: „QFN-based Packaging Concepts for Millimeter Wave Transceivers”.
Wykład jest sponsorowany przez IEEE w ramach programu MTT MTT Distinguished Microwave Lecturer.
Więcej informacji na temat referatu znajduje się na stronie polskiego chapteru AP/AE/MTT: http://sites.ieee.org/poland-apaemtt/
Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
Ze względu na ograniczoną pojemność sali proszę o kontakt chętnych do wysłuchania referatu, tak by ewentualnie odpowiednio wcześnie zmienić salę na większą i poinformować o tym zainteresowanych.
Kontakt: Mateusz Mazur, mail: rfproject@onet.eu [ czytaj dalej ]

Laureaci stypendium InnoDoktorant 2014

Dodano 2014-02-21 o godzinie 15:29:06, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Doktoranci naszej Katedry, panowie mgr inż. Adam Dziekoński (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki) oraz mgr inż. Grzegorz Fotyga (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Nyka), zostali laureatami konkursu realizowanego w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów województw. [ czytaj dalej ]

Wyróżnienie projektu grupowego KIMA edycja 2013/14

Dodano 2014-02-21 o godzinie 11:58:22, autor Sylwia Wielechowska
Projekt grupowy "System monitoringu wizyjnego dla inteligentnych budynków" realizowany przez studentów Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej - Łukasz Okuniewski, Marek Płotka, Michał Tarkowski, Paweł Dudko i Krzysztof Kajrewicz zdobył wyróżnienie w konkursie Dziekana na najlepszy projekt grupowy w edycji 2013/14. Opiekunem pracy był dr inż. Łukasz Kulas. Ideą projektu jest zastąpienie tradycyjnego modelu - inteligentnym systemem monitoringu wizyjnego, opartego na sieci współpracujących ze sobą kamer, gdzie operatorem jest systemem automatycznego powiadamiania o wykrytych zdarzeniach. Opracowany przez studentów algorytm przetwarzania obrazu umożliwia wysoką dokładność lokalizacji zdarzeń oraz działanie w czasie rzeczywistym. System ten będzie rozwijany w ramach dwóch międzynarodowych projektów: COPCAMS i DEWI, w których rozwiązanie to stanie się częścią produktów rozwijanych przez takie firmy jak: AVL, Philips, Volvo, Acciona, Thales, Inabensa, NXP i inne.
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM

Oferta pracy w projekcie

Dodano 2014-02-13 o godzinie 09:52:24, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Poszukiwana jest osoba do realizacji badan naukowych w projekcie "Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagana Dyskretną Funkcją Greena".
Researcher V

Oferty pracy w projekcie

Dodano 2014-01-23 o godzinie 13:47:42, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Poszukiwane są osoby do realizacji prac badawczo-rozwojowych w projekcie "Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagana Dyskretną Funkcją Greena".
Researcher III
Researcher IV

Kanał Katedry na YouTube

Dodano 2013-11-15 o godzinie 22:09:43, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
W serwisie YouTube otwarty został kanał naszej Katedry. Można go znaleźć pod adresem:
http://www.youtube.com/channel/UCx-zHFX-CMknQu75v0VJCdQ
Na kanale udostępniane będą głównie materiały dydaktyczne z przedmiotów prowadzonych w Katedrze.

Nowe projekty w KIMA

Dodano 2013-10-23 o godzinie 16:35:19, autor Sylwia Wielechowska
Nowe kierunki badań i nowe projekty prowadzone będą na Katedrze IMA. Projekty finansowane są w ramach mechanizmu ARTEMIS 7 Programu Ramowego UE i realizowane przez specjalnie w tym celu zawiązane konsorcja europejskie w skład których wchodzi Politechnika Gdańska. Pierwszy z nich to „System adaptacyjnego i kooperacyjnego zarządzania podsystemami miejskimi” to projekt dotyczący Smart Cities, zespół WiComm dostarczy w projekcie podsystem prognozowania pogody oraz podsystem inteligentnych radarów monitorujących ruch uliczny, czyli służących do określania natężenia ruchu samochodów i pieszych w danych miejscach. Drugi nosi tytuł „Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu” , zespół odpowiada tutaj za realizację części systemu wizyjnego opartego na inteligentnych kamerach wyposażonych w układy przetwarzające fale radiowe. W ramach projektów podpisywane będą umowy o współpracy ze studentami z specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej.

Więcej nt. projektów w artykule opublikowanym na łamach serwisu PAP Nauka w Polsce:
[czytaj]

Kolejny artykuł z KIMiA na liście Top-25

Dodano 2013-10-12 o godzinie 18:22:09, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Zainteresowane pracami badawczymi prowadzonymi w Katedrze Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej nie słabnie. We wrześniowym rankingu najpopularniejszych artykułów prestiżowego pisma IEEE Microwave and Wireless Components Letters na piątym miejscu znalazł się artykuł pt "A Trisection Filter Design With Negative Slope of Frequency-Dependent Crosscoupling Implemented in Substrate Integrated Waveguide (SIW).", którego autorami są mgr inż. Lukasz Szydłowski, mgr inż. Andrzej Jędrzejewski i prof. Michał Mrozowski. Artykuł ten pobrały 184 osoby, z tego 130 we wrześniu. W zeszłym roku inne artykuły zespołu naukowego prof. Mrozowskiego, często pojawiały się na liście Top-25, z tego aż czterokrotnie lokowały się w pierwszej trójce.

"Nauka w Polsce" o systemie lokalizacji wewnątrz budynków

Dodano 2013-10-07 o godzinie 22:01:58, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
„Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków” poprzez swoją innowacyjność i obszerne zastosowanie, budzi coraz większe zainteresowanie mediów. Jest to również tytuł projektu realizowanego w strukturach Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej , przy współpracy z Centrum Doskonałości Wicomm, pod kierownictwem dra Łukasza Kulasa. Największa agencja informacyjna w Polsce, Polska Agencja Prasowa, przeprowadziła z drem wywiad na temat przeznaczenia, uniwersalności i funkcjonalności systemu, który opublikowała na łamach serwisu internetowego poświęconego nauce w Polsce. czytaj

Awans dr hab. Włodzimierza Zieniutycza

Dodano 2013-10-07 o godzinie 07:55:18, autor Rafał Lech
Z dniem 1 października 2013 rektor Politechniki Gdańskiej mianował dr hab. inż. Włodzimierza Zieniutycza na stanowisko profesora nadzwyczajnego.
Gratulujemy zasłużonego awansu!

Dwa stypendia NCN ETIUDA dla doktorantów KIMiA

Dodano 2013-07-04 o godzinie 20:24:09, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Mgr inż. Łukasz Szydłowski i mgr inż. Adam Dziekoński, doktoranci prof. Michała Mrozowskiego i dr. Adama Lamęckiego, uzyskali stypendia na wyjazdy zagraniczne w ramach pierwszego konkursu stypendialnego NCN Etiuda. Jest to nowy konkurs NCN przeznaczony dla osób, które przygotowują rozprawę doktorską i mają wszczęty przewód doktorski w polskich jednostkach naukowych. Decydującym kryterium wyboru stypendystów są dotychczasowe osiągnięcia naukowe oraz poziom ośrodka zagranicznego, w którym odbywać będzie się staż. Laureaci otrzymują:
  • Stypendium doktorskie w wysokości 3 000 zł miesięcznie przyznawane na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej w okresie nieprzekraczającym 12 miesięcy.
  • Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem w zagranicznym ośrodku naukowym.
Obaj laureaci wybierają się na staż do Kanady. Mgr inż. Łukasz Szydłowski wyjedzie na staż do Poly GRMAES Research Center Politechniki w Montrealu. Natomiast mgr inż. Adam Dziekoński spędzi trzy miesiące na uniwersytecie w Calgary.
W tym roku przyznano 34 stypendia doktorantom reprezentujących nauki ścisłe i techniczne.

KIMA/WiComm - mówią o nas!

Dodano 2013-06-05 o godzinie 16:04:44, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
Służebność wyników pracy naukowej jest jednym z najistotniejszych jej aspektów. Dzięki Centrum Doskonałości WiComm, które w swych strukturach skupia wybitnych naukowców, reprezentuje najwyższy poziom naukowy i techniczny i równocześnie stwarza powiązania pomiędzy sektorem nauki a przedsiębiorstwami, możliwe jest realne zastosowanie wyników prac badawczych prowadzonych w jego zakresie w środowisku biznesowym. Kolejne projekty prowadzone w ramach Centrum zdobywają popularność, głównie na arenie naszego kraju lecz również w środowisku międzynarodowym. Ostatnim tego przejawem był wywiad dla radia ekonomiczno biznesowego PIN z dr. Łukaszem Kulasem dotyczący unikalnych aspektów projektu pn.: "Hybrydowy system lokalizacji wewnątrz budynków" wspieranego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach tego projektu współpracuje on ze studentami naszej Katedry.

Radio PIN-wywiad-L.Kulas

Nowa fabryka inteligentnych lamp LED utworzona w następstwie projektów prowadzonych w KIMiA WETI

Dodano 2013-05-22 o godzinie 16:28:00, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
image 1

17 maja 2013 w Gdańsku odbyło się uroczyste otwarcie nowej fabryki inteligentnych lamp ulicznych LED firmy SILED sp. z o. o. wchodzącej w skład grupy Techno-Service S.A. Uroczystość tę uświetniło liczne grono gości honorowych, wśród nich Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski oraz Rektor Politechniki Gdańskiej prof. Henryk Krawczyk. Powstanie fabryki SILED, która docelowo ma dawać zatrudnienie ponad 400 osobom, było bezpośrednim następstwem bliskiej współpracy jaką Techno-Service S.A. i SILED sp. z o. o. prowadziły z Katedrą Techniki Mikrofalowej i Antenowej oraz Centrum Doskonałości WiComm w latach 2008-2011. Obejmowała ona wspólnie realizowane projekty dotyczące konstrukcji inteligentnych lamp ulicznych LED oraz systemu ich zdalnego zarządzania. W ramach tych projektów CD WiComm opracował innowacyjne rozwiązania podsystemów sterowania i komunikacji radiowej. Zostały one zastosowane we wszystkich konstrukcjach lamp ulicznych oferowanych przez SILED. Lampy te z powodzeniem wykorzystano m.in. do oświetlenia terenu wokół budynku WETI i na ul. Siedlickiej.
Więcej informacji na stronie SILED oraz w prasie internetowej.

SILED
gdansk.naszemiasto.pl
Polska Agencja Prasowa

Kolejny doktorant KIMiA stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano 2013-04-04 o godzinie 15:06:30, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Pan mgr inż. Adam Dziekoński, realizujący pracę doktorską na temat obliczeń z wykorzystaniem technologii CUDA, i jako jedyny z pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej znalazł się wśród 127 tegorocznych laureatów stypendium START.
Stypendium START przyznawane jest młodym, wybitnym uczonym na starcie kariery naukowej. Otrzymanie stypendium FNP jest znaczącym wyróżnieniem, gdyż konkurencja jest bardzo silna, a oceniane są w pierwszym rzędzie wyniki naukowe. Tegoroczni stypendyści zostali wybrani spośród 1076 kandydatów. Współczynnik sukcesu w konkursie wyniósł więc 11,8% a startowali w nim zarówno kandydaci ubiegający się o stypendium po raz pierwszy, jak również stypendyści z ubiegłego roku przedłużający stypendium. Pan mgr inż. Adam Dziekoński stypendium START otrzymał po raz drugi. Listę młodych naukowców KIMiA, którzy otrzymali w poprzednich latach stypendium START można zależeć w sekcji "Nagrody i wyróżnienia"

CUDA Research Center Renewal

Dodano 2013-02-24 o godzinie 19:19:31, autor Rafał Lech
W ostaniach dniach mamy sporo dobrych wiadomości. Tym razem przyjemność sprawiła po raz kolejny firma NVIDIA. Oto początek listu, który dotarł do KIMiA z Kalifornii, z Santa Clara

"Congratulations! We are delighted to confirm that your CUDA Research Center has been renewed for another year. Politechnika Gdansk has been selected for renewal as a CUDA Research Center based on the vision, quality, and impact of your research leveraging CUDA technology."

Pełna treść listu w załączeniu
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM

W styczniu kolejny raz na podium

Dodano 2013-02-24 o godzinie 19:09:54, autor Rafał Lech
Notowania artykułu "A Substrate Integrated Waveguide (SIW) Bandpass Filter in A Box Configuration With Frequency-Dependent Coupling", napisanego przez Lukasza Szydlowskieg, Natalię Leszczynską, Adama Lamęckiego i Michala Mrozowskiego idą w górę. Artykuł zadebiutował w październiku na liście Top Accessed Articles pisma IEEE Microwave and Wrieless Componets Letters na pozycji 21, a w grudniu awansował najpierw najpierw na 17 miejsce, aby zakończyć miesiąc na pozycji 20 , obecnie wspiął się na "podium" i po styczniu 2013 zajmuje trzecie miejsce.To już trzeci raz gdy artykuł z KIMiA znalazł się w pierwszej czwórce.

Laureaci stypendium InnoDoktorant

Dodano 2013-02-24 o godzinie 19:03:37, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Doktoranci Katedry, Panowie mgr inż. Piotr Kurgan (promotor dr hab. inż. M. Kitliński) i Lukasz Szydłowski (promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski) zostali laureatami V edycji konkursu na stypendia dla doktorantów "InnoDoktorant" . To kolejni doktoranci KIMiA, którzy zostali wyróżnieni przez samorząd Województwa Pomorskiego.
W poprzednich latach laureatami byli dr inż. Wojciech Marynowski (2008) (promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Mazur) mgr inż. Mariusz Pergoł (2010) (promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz)
LINK

Projekt międzynarodowy dotyczący rozwoju technologii ICT dla przestrzeni inteligentnych

Dodano 2013-02-11 o godzinie 07:58:27, autor Rafał Lech
Szansa na zdobycie cennego doświadczenia dla studentów KIMiA.

Dzięki staraniom dr Łukasza Kulasa Katedra IMiA będzie uczestniczyła w realizacji projektu ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems). ACCUS jest jednym z projektów, które uzyskały dofinansowanie w ostatnim konkursie ARTEMIS – mechanizmu finansowego w ramach 7 Programu Ramowego UE dedykowanego rozwojowi innowacyjnych technologii ICT dla systemów wbudowanych. Zakłada on powstanie innowacyjnego na skalę świata systemu informatycznego wraz z podsystemami wbudowanymi stanowiącego platformą integracji, do której podłączane mogą być indywidualne podsystemy miejskie. Całkowity budżet projektu to 20 milionów euro. [ czytaj dalej ]

Nowy projekt NCN w KIMiA

Dodano 2013-02-06 o godzinie 17:30:37, autor Rafał Lech
W konkursie NCN "Sonata 3" doktor Tomasz Stefański uzyskał finansowanie dla projektu badawczego "Analiza Wielkoskalowych Problemów Promieniowania i Rozpraszania Wspomagana Dyskretną Funkcją Greena" (wysokości finansowania 499 252 zł). Informacje o zakresie merytorycznym prac przewidzianych w projekcie umieszczono na stronie: LINK

Dwa artykuły z KIMiA na grudniowej liście Top 25

Dodano 2013-01-31 o godzinie 11:47:46, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
W grudniu artykuły KIMiA po raz kolejny (i trzeci w roku 2012) znalazły się na liście 25 Top Accessed Articles pisma Microwave and Wireless Components Letters. Tym razem są to aż dwa artykuły.
Artykuł "Coupled-Resonator Waveguide Filter in Quadruplet Topology With Frequency-Dependent Coupling - A Design Based on Coupling Matrix" , przez długi czas utrzymywał się na pozycji 4, a obecnie jest na pozycji 15. Natomiast artykuł "A Substrate Integrated Waveguide (SIW) Bandpass Filter in A Box Configuration With Frequency-Dependent Coupling", który zadebiutował w październiku na liście Top Accessed Articles na pozycji 21 w grudniu awansował najpierw na 17 miejsce, a obecnie jest na pozycji 20.

Tesla K20 już u nas

Dodano 2013-01-28 o godzinie 08:29:13, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
W grudniu CUDA Research Center for Computational Electromagnetics działające przy WiComm/KIMiA otrzymało od firmy NVIDIA najnowszy akcelerator K20c. Akcelerator (2496 rdzeni, 5GB GDDR5 RAM a teoretyczna szybkość obliczeń to 1,17 TFlops w podwójnej precyzji i 3.52 TFlops w pojedynczej) został zainstalowany w serwerze obliczeniowym yale (Supermicro X9DRG-HF, CPU: 2x Xeon E5-2687W, 3.1GHz, HT on, total 32 cores RAM: 128 GB (1600 MHz DDR3 ECC) OS: Debian 7.0 (kernel 3.2.0. Pierwsze obliczenia z wykorzystaniem serwera z akceleratorem pokazały, że już jedna karta K20c pozwala 10-krotnie skrócić czas generacji macierzy rzadkiej tworzonej w metodzie elementów skończonych w stosunku do czasu jaki potrzeba na wykonanie tych obliczeń przy pełnym obciążeniu wszystkich 16 rdzeni dwóch najnowszych procesorów Xeon. W marcu wyniki te zaprezentujemy w postaci plakatu "Acceleration of finite-element matrix generation on single and multiple GPUs " na GPU Technology Conference w San Jose w samym sercu Silicon Valley LINK

Kolejny artykuł z KIMIA na liście Top Accessed Articles.

Dodano 2012-12-14 o godzinie 22:05:09, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
W czerwcu 2012 artykuł "Coupled-Resonator Filters With Frequency-Dependent Couplings: Coupling Matrix Synthesis" napisany przez pracowników katedry trafił na szczyt listy Top Accessed Articles. pisma IEEE Microwave and Wireless Components Letters. LINK
W październiku na pozycji 21 pojawił się kolejny artykuł z tematyki projektowanie filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości. Artykuł, który nosi tytuł "A Substrate Integrated Waveguide (SIW) Bandpass Filter in A Box Configuration With Frequency-Dependent Coupling" ukazał się w numerze listopadowym, lecz on-line dostępny był już w październiku. Wśród autorów publikacji znalazła się dwójka doktorantów KIMiA" Natalia Leszczyńska i Łukasz Szydłowski.
Za miesiąc powinien pojawić się ranking listopadowy. Zobaczymy czy poprawi swoją pozycję.

Wkrótce najnowszy akcelerator Tesla K20 na naszym serwerze

Dodano 2012-11-13 o godzinie 13:11:33, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Firma Nvidia powiadomiła nas 9 listopada, że w najbliższym czasie zamierza przekazać kolejną darowiznę dla kierowanego przez prof. Mrozowskiego CUDA Research Center for Computational Electromagnetics. Tym razem chodzi o najnowszy akcelerator Tesla K20, oficjalnie zaprezentowany 12.10.2012 na konferencji Supercomputing 2012 LINK
Wyposażony jest on w układ z 2496 rdzeniami, a teoretyczna szybkość obliczeń to 1,17 TFlops w podwójnej precyzji i 3.52 TFlops w pojedynczej precyzji. Nowy akcelerator zostanie zainstalowany w najnowszym serwerze obliczeniowym, który obecnie pracuje z dwoma 8 rdzeniowymi procesorami Intel Xeon E5-2670 i jest wyposażony w 128 GB pamięci.

Stypendia dla studentów naszej Katedry

Dodano 2012-10-26 o godzinie 09:33:48, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Dwóch studentów naszej Katedry Karol Dobrzyniewicz i Tomasz Chełstowski zostało wybranych przez firmę TeleMobile Electronics Sp. z o. o. do realizacji projektu "Radiowy układ lokalizacji modelu rakiety". Wybór nastąpił na podstawie złożonych wniosków i w wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych. Studentom firma przyznała również stypendia.

Artykuł z KIMiA najpopularniejszym artykułem naukowym w czerwcu

Dodano 2012-07-27 o godzinie 08:32:12, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Według statystyki prowadzonej przez bazę IEEE Xplore artykuł pt "Coupled-Resonator Filters With Frequency-Dependent Couplings: Coupling Matrix Synthesis" opublikowany na stronach 312-314 w czerwcowym numerze czasopisma IEEE Microwave and Wireless Components Letters, którego autorami są Ł. Szydłowski, A. Lamęcki i M. Mrozowski - doktorant i dwaj pracownicy Katedry IMiA - był najczęściej pobieranym w czerwcu artykułem naukowym z wszystkich publikacji, które kiedykolwiek ukazały się w tym czasopiśmie. [ czytaj dalej ]

Nagroda na warsztatach FEM2012

Dodano 2012-06-13 o godzinie 07:53:57, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Doktorant naszej Katedry mgr inż. Grzegorz Fotyga (promotor prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Nyka) otrzymał nagrodę „Student Paper Award and US Army Research Office Travel Grant” za publikację zaprezentowaną na 11-tych międzynarodowych warsztatach FEM2012 (Workshop on Finite Elements for Microwave Engineering) odbywających się w Estes Park, Colorado, USA w dniach 4-6 czerwca 2012.
Poprzednia strona 1 2 3 4 5 6 Następna strona
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej