Aktualności

Projekt międzynarodowy dotyczący rozwoju technologii ICT dla przestrzeni inteligentnych

Dodano 2013-02-11 o godzinie 07:58:27, autor Rafał Lech
Szansa na zdobycie cennego doświadczenia dla studentów KIMiA.

Dzięki staraniom dr Łukasza Kulasa Katedra IMiA będzie uczestniczyła w realizacji projektu ACCUS (ang. Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems). ACCUS jest jednym z projektów, które uzyskały dofinansowanie w ostatnim konkursie ARTEMIS – mechanizmu finansowego w ramach 7 Programu Ramowego UE dedykowanego rozwojowi innowacyjnych technologii ICT dla systemów wbudowanych. Zakłada on powstanie innowacyjnego na skalę świata systemu informatycznego wraz z podsystemami wbudowanymi stanowiącego platformą integracji, do której podłączane mogą być indywidualne podsystemy miejskie. Całkowity budżet projektu to 20 milionów euro.
Mechanizmy koordynacji platformy ACCUS pozwolą na globalne przetwarzanie pozyskanych danych i wytwarzanie zasad pracy systemów dopasowanych do zasad i polityki administracji publicznej. W ten sposób ACCUS stanie się systemem zintegrowanego monitorowania i zarządzania obszarem miejskim. Jedyne europejskie wdrożenie tego systemu będzie miało miejsce w Polsce i to właśnie w Trójmieście/Gdańsku. Wdrożenie to zostanie w całości przez partnerów projektu i udostępnione do bezpłatnego wykorzystania. O powadze przedsięwzięcia świadczy to, że tak innowacyjnego systemu typu SoS (ang. System-of-Systems) dla inteligentnych miast/budynków na świecie nie ma, a w konsorcjum projektowym uczestniczy w sumie ok. 40 partnerów z 9 krajów UE (m.in. firmy takie jak NXP i Thales). Projekt w ocenie miasta Gdańsk i Urzędu Marszałkowskiego jest kluczowy dla Regionu.
Zespół naszej Katedry będzie odpowiedzialny za koordynację wdrożenia systemu i budowę systemu wbudowanego wspierającego monitoring i zarządzanie ruchem ulicznym. Projekt, którym kieruje dr Kulas, będzie otwarty na współpracę z najlepszymi studentami naszej Katedry, a zwłaszcza członkami koła naukowego WiComm Yuniors.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej