Aktualności

Laureaci stypendium InnoDoktorant 2014

Dodano 2014-02-21 o godzinie 15:29:06, autor Rafał Lech
Doktoranci naszej Katedry, panowie mgr inż. Adam Dziekoński (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki) oraz mgr inż. Grzegorz Fotyga (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Krzysztof Nyka), zostali laureatami konkursu realizowanego w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, VI edycja”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetów samorządów województw.
Głównym celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach ich prac doktorskich oraz przezwyciężenie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami poprzez przyznanie stypendium. Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie portalu województwa pomorskiego.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej