Aktualności

Uruchomienie programu stypendialnego dla studentów–praktyczne możliwości współpracy z przemysłem.

Dodano 2015-01-29 o godzinie 16:25:10, autor Sylwia Wielechowska
W piątek, 23-ego stycznia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie z firmami SpaceForest sp. z o.o. i Vemco sp. z o.o. zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Dotyczyło ono startu nowego i unikalnego programu, który umożliwi studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z ww. firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium. Uruchomiony program bazuje na doświadczeniach przeprowadzonego w zeszłym roku pilotażowego programu, podczas którego dwóch studentów KIMiA zrealizowało kompletny system radionamiaru modułu rakiety testowej.
W piątek, 23-ego stycznia na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie z firmami SpaceForest sp. z o.o. i Vemco sp. z o.o. zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. Dotyczyło ono startu nowego i unikalnego programu, który umożliwi studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z ww. firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium. Uruchomiony program bazuje na doświadczeniach przeprowadzonego w zeszłym roku pilotażowego programu, podczas którego dwóch studentów KIMiA zrealizowało kompletny system radionamiaru modułu rakiety testowej.
Program jest niezwykłą szansą połączenia rozwoju w ramach studiów z bardzo praktycznym wymiarem inżynierii, a przy okazji otrzymanie stypendium przez cały okres tworzenia pracy magisterskiej. Firmy SpaceForest oraz Vemco zaprezentowały pola swojej działalności oraz przedstawiły zakresy tematyczne swojej działalności skupiając się na aspektach nowych technologii oraz ciągłym wieloaspektowym rozwojem umiejętności przyszłych stypendystów. W trakcie całego spotkania prezesi obu firm utrzymywali bardzo bezpośredni kontakt ze studentami dając okazję do pytań i poznania pracy firm od kuchni opowiadając szereg anegdot.
Główną oś przyszłych tematów prac magisterskich proponowanych przez firmy stanowić będą innowacyjne systemy wbudowane zawierające podsystemy/komponenty RF. W oczach firm połączenie umiejętności projektowania architektury systemu wbudowanego (w tym protokołów komunikacyjnych), tworzenia oprogramowania wbudowanego i sterującego oraz budowy kompletnych komponentów/urządzeń RF (w tym bezprzewodowych) z bloków funkcjonalnych stanowi to najważniejszą przewagę naszych absolwentów na rynku pracy. Jest to też najważniejsza przesłanka o decyzji aktywnego (także finansowego) włączenia się do programu stypendialnego KIMiA.
W celu utrzymania wysokiej jakości, program stypendialny KIMiA nie jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw. Wyśrubowane warunki spełniają tylko najdynamiczniej rozwijające się firmy, które posiadają unikalne technologie, uczestniczą w europejskich przemysłowych programach R&D oraz są w stanie mocno zaangażować się w rozwój studentów. W tej edycji programu udział biorą firmy SpaceForest (buduje zaawansowane rakiety testowe osiągające pułap 5 km) oraz Vemco (tworzy najbardziej zaawansowane w Europie systemy wbudowane dla kontroli dostępu), które są unikatami w skali kraju. Zgodnie z intencją obu firm program stypendialny będzie dostępny dla wszystkich studentów WETI, z preferencją tych z nich, którzy związani są z KIMiA (specjalność podstawowa lub uzupełniająca).
Do programu zgłosiły się już kolejne firmy. Więcej informacji na temat programu znaleźć można w załączonej prezentacji. Zapraszamy do współpracy!

PREZENTACJA
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej