Aktualności

Prezentacja programu stypendialnego dla studentów – praktyczny wymiar współpracy z firmami

Dodano 2016-02-02 o godzinie 15:36:18, autor Łukasz Kulas
W poniedziałek 8-ego lutego o godzinie 15:00 odbędzie się spotkanie informacyjne mające na celu prezentację unikalnego programu stypendialnego zorganizowanego przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej. W trakcie http://spotkania dr inż. Łukasz Kulas przedstawi program, który umożliwia studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z współpracujących z KIMiA firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium.

Inicjatywa KIMiA jest niezwykłą szansą połączenia rozwoju w ramach studiów z bardzo praktycznym wymiarem inżynierii. Jest to również jedyny ustrukturyzowany program tego typu na naszym Wydziale. Według ocen studentów uczestniczących obecnie w programie, najważniejszą korzyścią (obok 10-cio miesięcznego stypendium :) ) jest możliwość skupienia się na wybranych przez siebie aspektach nowych technologii oraz na wieloaspektowym rozwoju własnych umiejętności. Główną oś przyszłych tematów prac magisterskich proponowanych przez firmy stanowić będą innowacyjne systemy wbudowane zawierające podsystemy/komponenty RF. W oczach firm to właśnie połączenie umiejętności projektowania architektury systemu wbudowanego (w tym protokołów komunikacyjnych), tworzenia oprogramowania wbudowanego i sterującego oraz budowy kompletnych komponentów/urządzeń RF (w tym bezprzewodowych) z bloków funkcjonalnych stanowi ohttp://becnie najważniejszą przewagę absolwentów specjalności Inżynieria Komunikacji Bezprzewodowej na rynku pracy. W celu utrzymania wysokiej jakości, w programie stypendialnym KIMiA uczestniczyć będą jedynie najdynamiczniejsze firmy branży ICT, które posiadają unikalne technologie, uczestniczą w europejskich przemysłowych programach R&D oraz są w stanie mocno zaangażować się w rozwój studentów.

Zapraszamy na spotkanie (sala zostanie podana wkrótce)!
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej