Aktualności

Program stypendialny dla studentów specjalności IKB – praktyczne możliwości współpracy z przemysłem

Dodano 2016-02-10 o godzinie 10:05:10, autor Sylwia Wielechowska
W poniedziałek 8-go lutego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej dotyczące unikalnego programu, który umożliwia studentom pisanie prac magisterskich bezpośrednio pod opieką doświadczonych specjalistów z firm i jednoczesne pobieranie ufundowanego przez nie stypendium.
Program jest niezwykłą szansą połączenia rozwoju w ramach studiów z bardzo praktycznym wymiarem inżynierii, a przy okazji otrzymanie stypendium przez cały okres tworzenia pracy magisterskiej. Zakresy tematyczne przyszłych prac skupiają się na aspektach nowych technologii oraz ciągłym wieloaspektowym rozwoju umiejętności przyszłych stypendystów.
Główną oś przyszłych tematów proponowanych przez firmy stanowić będą innowacyjne systemy wbudowane zawierające podsystemy/komponenty RF. W oczach firm uczestniczących w programie połączenie umiejętności projektowania architektury systemu wbudowanego (w tym protokołów komunikacyjnych), tworzenia oprogramowania wbudowanego i sterującego oraz budowy kompletnych komponentów/urządzeń RF (w tym bezprzewodowych) z bloków funkcjonalnych stanowi to najważniejszą przewagę naszych absolwentów na rynku pracy. Jest to też najważniejsza przesłanka o decyzji aktywnego (także finansowego) włączenia się do programu stypendialnego KIMiA.

W celu utrzymania wysokiej jakości, program stypendialny KIMiA nie jest otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw. Wyśrubowane warunki spełniają tylko najdynamiczniej rozwijające się firmy, które posiadają unikalne technologie, uczestniczą w europejskich przemysłowych programach R&D oraz są w stanie mocno zaangażować się w rozwój studentów. W tej edycji programu udział wezmą firmy klastra INTERIZON (www.interizon.pl). W lutym i marcu zorganizowane specjalne spotkania, które pozwolą firmom zapoznać się z kompetencjami studentów specjalności IKB oraz programem stypendialnym.

Więcej informacji na temat programu znaleźć można w załączonej prezentacji. Zapraszamy do współpracy!

Prezentacja IKB
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej