Aktualności

Systemy radarowe w firmie Thales: anteny, układy wysokiej częstotliwości, DSP, możliwości stażu dla

Dodano 2016-05-24 o godzinie 08:29:36, autor Rafał Lech
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z absolwentem naszej Katedry dr inż. Michałem Polewskim, pracownikiem firmy Thales z Holandii, które odbędzie się w poniedziałek 30 maja o godzinie 10:15 w sali 104 NE. Na spotkaniu dr Polewski wygłosi wykład pt. "Systemy radarowe w firmie Thales: anteny, układy wysokiej częstotliwości, DSP, możliwości stażu dla studentow". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych a szczególnie studentów.

Michał Polewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W roku 1999 ukończył studnia w Katedrze Techniki Mikrofalowej i Antenowej a w roku 2002 uzyskał dyplom magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2005 ukończył pracę doktorską pt. “Rozpraszanie fal elektromagnetycznych w strukturach zawierających obiekty cylindryczne” (promotor prof. Jerzy Mazur) otrzymując stopień naukowy doktora (z wyróżnieniem). W 2006 praca uzyskała drugą nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu radiokomunikacji i multimediów ufundowaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. W latach 2004-2007 pracował w firmie Satel jako specjalista w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zdobyte w firmie Satel doświadczenie praktyczne w połączniu z wiedzą teoretyczną z zakresu techniki mikrofalowej i antenowej umożliwiło uzyskanie pracy w firmie NXP (były Philips Semiconductors), w której w latach 2007-2009 pracował nad zagadnieniami komunikacji bezprzewodowej w układach o wysokiej skali integracji dla osób niesłyszących (NXP Belgia) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (np. odporność układów scalonych na wyładowania elektrostatyczne, NXP Holandia). Pod koniec roku 2009 rozpoczął pracą w firmie Thales Nederland gdzie zajmuje się projektowaniem, modelowaniem, pomiarami i analizą szyków anten sterowanych fazowo (phased array antennas). Szyki anten wykorzystywane są jako ważny element systemów radarowych budowanych przez firmę Thales.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej