Aktualności

Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla pracownika Katedry

Dodano 2016-08-02 o godzinie 12:11:24, autor Rafał Lech
Dr inż. Adam Dziekoński został jednym z 25 laureatów Nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną za rok 2015. Nagrodzona rozprawa pt. "Optymalizacja wydajności obliczeniowej metody elementów skończonych w architekturze CUDA" (promotor Prof. Michał Mrozowski, promotor pomocniczy dr inż. Adam Lamęcki), została obroniona na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej we wrześniu 2015r.

Laureatowi i promotorom gratulujemy.
Nagroda Prezesa Rady Ministrów jest jednym z najważniejszych wyróżnień za działalność naukową przyznawanych w kraju. Zgodnie z regulamin nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, przy czym za doktorat może być wyróżnionych co roku nie więcej niż 25 młodych naukowców, z wszystkich dyscyplin. Warto dodać, ze dr Dziekoński wcześniej dwukrotnie otrzymał m.in. prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i stypendium IEEE MTT-Society. Jego prace są elementem programu badawczego GPU Research Center działającego w katedrze (http://mwave.eti.pg.gda.pl/index.php?k=40). GPU Research Center są ośrodkami, które wg firmy NVIDIA prowadzą badania o przełomowym znaczeniu w zakresie obliczeń naukowych.

Do tej pory pracownicy katedry siedem razy otrzymali Nagrodę Prezesa Rady Ministrów

http://mwave.eti.pg.gda.pl/index.php?k=17

Lista laureatów: LINK
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej