Aktualności

WiComm członkiem międzynarodowego konsorcjum projektu ENABLE-S3

Dodano 2016-10-21 o godzinie 15:19:55, autor Sylwia Wielechowska
Realizacja pierwszych zadań związanych z opracowaniem systemu dla norweskiej firmy NAVTOR (mwave.eti.pg.gda.pl/index.php?k=1&show=213) zapoczątkowała aktywność CD WiComm w projekcie ENABLE-S3. ENABLE-S3 jest projektem w ramach którego zespół CD WiComm zaangażowany jest w zadania związane z podniesieniem bezpieczeństwa komunikacji w sieciach bezprzewodowych. Projekt ENABLE-S3 jest silnie osadzony w środowisku przemysłowym.
Międzynarodowe konsorcjum składające się z 71 partnerów z całej Europy (m.in. Renault, Toyota, Philips, Siemens, IBM) pracuje nad metodami i narzędziami, które umożliwią szersze i powszechniejsze zastosowanie systemów autonomicznych i wysoce zautomatyzowanych w sześciu sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, kolejowym, morskim, rolniczym i ochronie zdrowia. Budżet projektu to 64 mln EUR, z czego środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zespołu CD WiComm to 1,15 mln EUR. Zapraszamy na stronę projektu oraz media społecznościowe: www.enable-s3.eu.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej