Aktualności

Rozpoczęcie współpracy z Airbus w zakresie systemów bezprzewodowych.

Dodano 2016-10-25 o godzinie 11:44:42, autor Sylwia Wielechowska
W ubiegłym tygodniu trzech pracowników Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym przez firmę Airbus w Monachium. Celem spotkania było określenie możliwych działań KIMiA w zakresie współpracy z firmą Airbus w perspektywie następnych 5 lat.
Już od ponad pół roku Katedra współpracuje z firmą Airbus w ramach dużego międzynarodowego projektu ENABLE-S3 (European Initiative to Enable Validation for Highly Automated Safe and Secure Systems). W trakcie tego projektu pracownicy KIMiA opracują metodologię testowania zaawansowanych bezprzewodowych wbudowanych systemów autonomicznych, które w przyszłości instalowane będą w przyszłych samolotach. Najważniejszym elementem prac Katedry będzie stworzenie wiarygodnego systemu testowania badającego odporność urządzeń bezprzewodowych instalowanych na pokładach samolotów Airbus na elektromagnetyczne zagłuszanie systemu (ang. jamming). W ostatniej części spotkania ustalony został zakres prac, który będzie przedmiotem naszych kolejnych projektów dedykowanych branży lotniczej – m.in. w zakresie tworzenia wbudowanych systemów bezprzewodowych posiadających zwiększoną odporność na jamming czy też innowacyjnych sposobów zabezpieczania systemów bezprzewodowych w warstwie fizycznej (ang. phisical layer security).
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej