Aktualności

Konkursu na Polaka Roku w Holandii

Dodano 2016-11-02 o godzinie 08:32:54, autor Rafał Lech
Nasz absolwent i kolega dr Michał Polewski pracujący w firmie THALES został nominowany do konkursu na Polaka Roku w Holandii w kategorii "Kariera". Konkurs organizowany jest przez Fundację Polonus, która powstała w 2011 roku aby ukazywać i promować pozytywny wkład i sukcesy Polaków w Holandii.

Zachęcamy wszystkich do oddania swojego głosu w konkursie: http://polakroku.nl/stemmen/
Michał Polewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W roku 1999 ukończył studnia w Katedrze Techniki Mikrofalowej i Antenowej a w roku 2002 uzyskał dyplom magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2005 ukończył pracę doktorską pt. “Rozpraszanie fal elektromagnetycznych w strukturach zawierających obiekty cylindryczne” (promotor prof. Jerzy Mazur) otrzymując stopień naukowy doktora (z wyróżnieniem). W 2006 praca uzyskała drugą nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu radiokomunikacji i multimediów ufundowaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. W latach 2004-2007 pracował w firmie Satel jako specjalista w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej. Zdobyte w firmie Satel doświadczenie praktyczne w połączeniu z wiedzą teoretyczną z zakresu techniki mikrofalowej i antenowej umożliwiło uzyskanie pracy w firmie NXP (były Philips Semiconductors), w której w latach 2007-2009 pracował nad zagadnieniami komunikacji bezprzewodowej w układach o wysokiej skali integracji dla osób niesłyszących (NXP Belgia) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (np. odporność układów scalonych na wyładowania elektrostatyczne, NXP Holandia). Pod koniec roku 2009 rozpoczął pracą w firmie Thales Nederland gdzie zajmuje się projektowaniem, modelowaniem, pomiarami i analizą szyków anten sterowanych fazowo (phased array antennas). Szyki anten wykorzystywane są jako ważny element systemów radarowych budowanych przez firmę Thales.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej