Aktualności

Nowe międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe w obszarze Internet of Things

Dodano 2017-05-11 o godzinie 14:17:24, autor Sylwia Wielechowska
Z początkiem maja 2017 roku Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej/Centrum Doskonałości WiComm rozpoczęła dwa nowe trzyletnie projekty w obszarze Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things), w ramach których przygotowane zostaną rozwiązania dla czołowych firm europejskich, m.in. ABB, Thales, Bosch, Philips, Infineon, BMW, NXP, Volvo, TTTech, Nokia, Ericsson i AVL. Łączny budżet KIMiA/WiComm w obu projektach to prawie 2 mln euro.
Projekt „SCOTT - Secure COnnecTed Things” koncentruje się na zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w kontekście IoT. Rozwijane systemy mają bazować na nowatorskich mechanizmach zabezpieczeń zarówno na poziomie poszczególnych komponentów, jak i całych systemów. Znajdzie to zastosowanie m.in. w sieciach nowej generacji (5G) w celu tworzenia inteligentnych przestrzeni, nieograniczonych geograficznie i dostępnych dla użytkowników z różnych gałęzi przemysłu (np. aeronautyka, motoryzacja, kolej czy inteligentne budynki). Konsorcjum liczy 54 partnerów z 10 krajów UE, zaś głównym zadaniem naszego zespołu jest stworzenie nowych mechanizmów zabezpieczania sieci IoT/5G w warstwie fizycznej (na poziomie węzła sieci IoT) w oparciu o informację przestrzenną skojarzoną z sygnałami radiowymi przy użyciu anten inteligentnych.
W ramach projektu “Productive 4.0 - Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle” zespół KIMiA/WiComm stał się częścią największej inicjatywy europejskiej w obszarze tzw. Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0), w skład której wchodzi 112 partnerów z 19 krajów UE. Projekt cechuje się całościowym podejściem systemowym skupiając szczególną uwagę na trzech głównych filarach: „produkcji cyfrowej”, sieci łańcucha dostaw oraz zarządzaniu cyklem życia produktu. Związane jest to z nową koncepcją wprowadzania pełnej automatyzacji i cyfryzacji w procesach produkcyjnych w celu podniesienia ich elastyczności i wydajności. Główne zadania naszego zespołu to:
• stworzenie metod bezpiecznej i niezawodnej komunikacji bezprzewodowej dla zastosowań M2M w gęstych sieciach IoT,
• zrealizowanie dedykowanych inteligentnych anten w celu usprawnienia zdolności przyłączeniowej węzłów sieci IoT i zwiększenia ich odporności na interferencje,
• zrealizowanie energooszczędnych węzłów IoT przeznaczonych do działania w środowisku przemysłowym,
• zrealizowanie algorytmów przetwarzania sygnałów dla określenia pozycji obiektów w środowisku przemysłowym.
W obu projektach przewidziane są ciekawe i atrakcyjne oferty stypendiów i staży dla studentów/absolwentów naszej Katedry. Pierwsze nabory już wkrótce.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej