Aktualności

Najlepsze prace dyplomowe w Polsce powstają w Gdańsku!

Dodano 2018-05-22 o godzinie 14:06:23, autor Sylwia Wielechowska
15 maja 2018, w Poznaniu w trakcie uroczystego bankietu towarzyszącego międzynarodowej konferencji Microwave and Radar Week wręczone zostały dyplomy i nagrody za najlepsze prace dyplomowe magisterskie dotyczące techniki mikrofalowej, anten i radiolokacji i systemów bezprzewodowych. Zgłaszano prace z całej Polski, przygotowane w ciągu ostatnich dwóch lat. Spośród nich jury konkursu, organizowane przez polski Chapter IEEE AES/AP/MTT Society, za najlepszą pracę uznało pracę magisterską mgr inż. Martyny Czarniewskiej, obecnie doktorantki KMiA, przygotowaną pod opieką prof. Michała Mrozowskiego oraz dwóch konsultantów: dr inż. Grzegorza Fotygi i dr inż. Adama Lamęckiego. W pracy pod tytułem „Metoda elementów skończonych w projektowaniu filtrów falowodowych” zaproponowano nowe podejście do projektowania pasywnych układów mikrofalowych z użyciem symulacji elektromagnetycznych wykorzystując deformację siatki elementów skończonych. Dodatkowo, wyróżnienie w konkursie uzyskał mgr inż. Mateusz Burtowy, za pracę pod tytułem „Antena ze sterowaną wiązką do zastosowań V2X w standardzie IEEE 802.11p”, której promotorem był dr inż. Łukasz Kulas.
Dyplomy wręczone zostały podczas wspaniałego bankietu, a laureatów oklaskiwali najwybitniejsi specjaliści na świecie, a wśród nich prezydent IEEE MTT Sociaty, prof. Domique Schreurs, dr Richard Snyder - autorytet w dziedzinie filtrów mikrofalowych , prof. Wolfgang Heinrich - prezydent EuMA , prof. Luca Perrgrini - redaktor naczelny IEEE Trans. on MTT.
O pracy magisterskiej Martyny
Praca magisterska Martyny, obroniona we wrześniu 2017 r. opisuje nowe rozwiązania algorytmiczne dotyczące tzw. makromodeli sparametryzowanych. Poprzez przykłady numeryczne Maryna wykazała ich przydatność w projektowaniu układów mikrofalowych metodami pełnofalowymi. Osiągnięcie wyników zaprezentowanych w pracy wymagało opanowania zaawansowanych metod matematycznych takich jak redukcja rzędu modelu, metoda bazy zredukowanej, rzutowanie na podprzestrzeń, czy też numerycznych – metody elementów skończonych, rozkładu na wartości szczególne, metody rozwiązywania układów równań liniowych i problemów własnych z rzadką macierzą współczynników. Uzyskane wyniki są oryginalne w skali światowej, czego dowodem są dwie publikacje zaprezentowane przez Marynę, wówczas jeszcze studentkę, na konferencjach międzynarodowych w Sewilli i Florencji wiosną 2017. Co więcej, materiał przedstawiony w pracy stanowił punkt wyjścia do dwóch artykułów do najlepszych czasopism naukowych. Warty zauważenia jest zwłaszcza obszerny artykuł pt. „Parametrized Local Reduced-Order Models with Compressed Projection Basis for Fast Parameter-Dependent Finite-Element Analysis”, który właśnie został przyjęty do druku w czołowym czasopiśmie IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques (JCR) uzyskując przy tym znakomite oceny recenzentów.
O pracy Mateusza:
Praca Mateusza prezentuje nową koncepcję anteny typu ESPAR (ang. electronically sterrable parasitic array radiator) w wersji planarnej, gdzie promiennikami są okrągłe anteny typu flush disc o dookólnej charakterystyce promieniowania. Sterowanie pozwala na wybór minimum sześciu kierunków promieniowania w płaszczycie horyzontalnej z pionową polaryzacją liniową. Przedstawił koncepcję i wymogi dla komunikacji V2X, opis standardu IEEE 802.11p wraz ze swoimi konkurentami. Wypunktował i omówił różne rodzaje istniejących projektów anten ESPAR wraz z ich właściwościami. Zaprezentował zasadę działania okrągłej anteny flush disc oraz jej implementację w całości szyku antenowego. Wykreślił zależności i wpływy zmian parametrów geometrycznych anteny na charakterystyki dopasowania i promieniowania. Przeprowadził proces projektowania anteny ESPAR poprzez opis kolejnych kroków urealniania koncepcyjnego modelu wraz z konsekwencjami. Zaproponował metodę przełączania odpowiedzialną za sterowanie wiązki opartą na diodach PIN. Omówił cechy układu przełączającego wraz z jego punktami krytycznymi. Prototyp anteny wykonał, zmontował i pomierzył. Sprawdzone właściwości wytworzonej anteny w ogólnym rozrachunku są zgodne z założeniami i potwierdzają prawidłowości koncepcji planarnej anteny ESPAR.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej