Aktualności

InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów

Dodano 2008-12-09 o godzinie 18:13:08, autor Rafał Lech
Pan mgr inż. Wojciech Marynowski, doktorant naszej Katedry, został laureatem konkursu realizowanego w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, I edycja”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego.
Głównym celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach ich prac doktorskich oraz przezwyciężenie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami poprzez przyznanie stypendium. Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie portalu województwa pomorskiegoLINK
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej