Aktualności

Stypendia Radmoru!!!!!!!!!!!!!

Dodano 2010-02-17 o godzinie 14:39:41, autor Rafał Lech
Roczne stypendia dla dwóch najlepszych studentów Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki przygotowała gdyńska firma Radmor – producent radiostacji i radiotelefonów.

Szansę na uzyskanie po 1000 zł miesięcznie mają studenci IV i V roku z trzech katedr: Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych oraz z Katedry Teleinformatyki.

Głównym kryterium konkursowym jest wysoka średnia ocen z roku akademickiego 2008/2009, nie niższa niż 4,0. Musi ona zostać potwierdzona w dziekanacie na specjalnym formularzu wniosku.

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy nie otrzymują żadnego innego stypendium, za wyjątkiem stypendium naukowego lub socjalnego, przyznanego przez uczelnię.

Prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek należy złożyć w dziekanacie wydziału do 5 marca 2010.

Po otrzymaniu listy studentów spełniających wymagania, fundator przeprowadzi ze wszystkimi zgłoszonymi rozmowy, a z wybranymi podpisane zostaną umowy o stypendium fundowane.
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej