Aktualności

InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów

Dodano 2011-01-03 o godzinie 14:24:41, autor Rafał Lech
Pan mgr inż. Mariusz Pergoł, doktorant naszej Katedry, został laureatem konkursu realizowanego w ramach projektu „InnoDoktorant – stypendia dla doktorantów, III edycja”. Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, natomiast projekt jest realizowany w ramach priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 8.2, poddziałania 8.2.2 „Regionalne Strategie Innowacji” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest usprawnienie działań młodych naukowców w ramach ich prac doktorskich oraz przezwyciężenie barier finansowych związanych z prowadzonymi badaniami poprzez przyznanie stypendium. Pełna lista stypendystów znajduje się na stronie portalu województwa pomorskiego LINK
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej