Aktualności

Propozycje tematów prac magisterskich 2011

Dodano 2011-06-01 o godzinie 11:52:29, autor Rafał Lech
Realizacja prac dyplomowych magisterskich w Katedrze IMiA w 2011/2012 r.

Poniżej znajduje się zaproponowana lista tematów prac dyplomowych magisterskich:

Tematy podstawowe

1. Szyk planarny anten mikropaskowych do radaru dopplerowskiego
2. Badanie pasmowo-przepustowych filtrów falowodowych zrealizowanych w oparciu o prostokątne wnęki rezonansowe
3. Zintegrowany przesuwniki fazy na pasmo UWB.
4. Zastosowanie metody różnic skończonych do analizy prowadnic TEM
5. Zminiaturyzowana wielozakresowa antena monopolowa
6. Wzmacniacze mocy do systemu WiMAX
7. Planowanie sieci czujników bezprzewodowych z zastosowaniem symulatora ray-tracing
8. Optymalizowane techniki modelowania numerycznego zastosowane do automatyzacji projektowania elektromagnetycznego.
9. Filtry pasmowo przepustowe ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości
10. Mikropaskowy promiennik szczelinowy
11. Aktywny system RFID dla zastosowań w ratownictwie morskim.

Tematy uzupełniające

12. Wydajne techniki numerycznej symulacji dużych sieci dostarczania mocy w układach scalonych.
13. Zastosowanie wydajnych metod obliczeniowych w modelowaniu dużych matryc pamięci w układach scalonych.
14. Badanie zjawisk rozpraszania w filtrujących strukturach periodycznych
15. Badanie otwartych i zamkniętych prowadnic konforemnych wykonanych na rdzeniu ferrytowym o przekroju kołowym
16. Szyk antenowy z przełączaną wiązka do czytnika UHF RFID
17. Szybkie obliczenia elektromagnetyczne z wykorzystaniem akceleratorów sprzętowych i języka OpenCL
18. Metoda elementów skończonych w projektowaniu filtrów falowodowych
19. Techniki przetwarzania równoległego w rozwiązywaniu problemów elektromagnetycznych metodą elementów skończonych
20. Dzielone rezonatory pierścieniowe w układach zminiaturyzowanych filtrów planarnych
21. System lokalizacji wewnątrz budynków dla zastosowań w logistyce
22. Programowalna kamera inteligentna.
23. Dipolowa antena planarna dla systemu UWB
24. Modelowanie elementów sceny dla metody Ray-Tacing.


Szczegółowe informacje dotyczące danego tematu można znaleźć w PLIKU lub w sekretariacie Katedry (p. 712)
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej