Aktualności

Konkurs dla studentów

Dodano 2011-09-23 o godzinie 10:47:59, autor Rafał Lech
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach programu Homing Plus finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
ogłasza konkurs dla
STUDENTÓW

pragnących realizować prace magisterskie w ramach projektu: Advanced Simulation Methods for Electromagnetic Exposure Assessment

Celem projektu jest opracowanie nowych technik wielkoskalowych symulacji elektromagnetycznych dla oceny oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie możliwości stosowania metody różnic skończonych w dziedzinie czasu (FDTD), która to jest powszechnie uznana za najbardziej przydatną do symulacji oddziaływania pola elektromagnetycznego na organizmy żywe. Chociaż podstawowe sformułowanie tej metody liczy sobie więcej niż 40 lat, dalsze zwiększenie jej efektywności jest konieczne, aby móc rozwiązań aktualne problemy z pogranicza biologii i elektromagnetyzmu, a które są związane ze smogiem elektromagnetycznym w obszarach miejskich czy też projektowaniem anten mikrofalowych na potrzeby diagnostyki i terapii chorób nowotworowych.

Więcej informacji w pliku.
ZAŁĄCZNIK Z PLIKIEM
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej