Komunikaty dla studentów

Wyniki zaliczenia z Projektowania układów pasywnych dla KB

Dodano 2017-11-13 o godzinie 10:58:38, autor Rafał Lech
Wyniki w załączeniu.
Załącznik: Zaliczenie_Projektowania_ukladow_pasywnych_dla_KB.pdf

Rozpoczęcie zajęć z Przestrzeni Inteligentnych

Dodano 2017-10-03 o godzinie 10:49:50, autor Łukasz Kulas
Zajęcia z PI z grupą IKB oraz ze specjalnością uzupełniającą rozpoczynają się w środę 2017-10-04 o godzinie 9:00 w sali 713.

Wyniki z egzaminu poprawkowego z TSwT

Dodano 2017-09-19 o godzinie 13:14:00, autor Łukasz Kulas
W załączeniu wyniki. Zdali wszyscy.
Załącznik: TSWT_popr.pdf

Wyniki zaliczenia poprawkowego z przedmiotu "Technika antenowa"

Dodano 2017-09-18 o godzinie 14:24:07, autor Włodzimierz Zieniutycz
Oceny są dostępne na stronie MojaPg, a punktacja na stronie katedry w zakładce Technika antenowa / Zaliczenie

Zaliczenie poprawkowe z Inżynierii Mikrofalowej

Dodano 2017-09-05 o godzinie 09:07:10, autor Piotr Kowalczyk
Zaliczenie odbędzie się w piątek 15.09.2017 o godz. 10.15 w sali 204 NE.

Zaliczenie poprawkowe z Techniki BWCz (wykład+ćwiczenia)

Dodano 2017-09-05 o godzinie 09:04:20, autor Piotr Kowalczyk
Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 14.09.2017 (czwartek) w Aud 1. NE o godzinie 11.15 i dotyczyć będzie wykładu i ćwiczeń (jednocześnie, 4 zadania)

Wyniki z egzaminu z TSwT

Dodano 2017-07-31 o godzinie 17:26:01, autor Łukasz Kulas
Dzień dobry,

W załączeniu wyniki. Bardzo gratuluję osobom z oceną 5,0 - w tym roku tak duża liczba dobrych studentów bardzo mnie mile zaskoczyła. A już szczególnie gratuluję osobom, które uzyskały ok. 100 punktów!
Załącznik: TSWT_wyniki2017.pdf

Wyniki zaliczenia "Technika antenowa"

Dodano 2017-06-23 o godzinie 15:03:57, autor Włodzimierz Zieniutycz
W zakładce "Wykład" przedmiotu "technika antenowa" zamieszczono wyniki zaliczenia pisemnego tego przedmiotu, które odbyło się w środę 21.06.2017 r.

Zaliczenie poprawkowe z Techniki BWCz

Dodano 2017-06-23 o godzinie 08:49:24, autor Rafał Lech
Zaliczenie poprawkowe z Techniki BWCz odbędzie się 28.06 (środa) w Aud. 2 EA.
Część wykładowa: 10:00-10:55
Część zadaniowa: 11:00-11:55

Wyniki egzaminu z Zintegrowanych Układów Pasywnych w KB

Dodano 2017-06-21 o godzinie 11:38:50, autor Rafał Lech
Wyniki w załączeniu.
Załącznik: Wyniki_ZEP2017.pdf

Dopyt z ćwiczeń do przedmiotu Podstawy Elektrodynamiki

Dodano 2017-06-21 o godzinie 09:08:07, autor Rafał Lech
Zaliczenie ustne (dopyt z części ćwiczeniowej) z Podstaw Elektrodynamiki odbędzie się w piątek 30.06.2107 w sali 722 EA w godzinach od 9.00 do 13.00 (przewidujemy 10-15 minut na osobę - kolejność prosimy ustalić we własnym zakresie).

Kryteria:
- osoby, które nie zaliczyły i zdobyły minimum 15 punktów mają szansę na zakończenie ćwiczeń z wynikiem 25 punktów.
- osoby, które zaliczyły i chcą poprawić ocenę mają szansę na uzyskanie dodatkowych 3 punktów.

Dodatkowy termin laboratorium z TBWCz

Dodano 2017-06-12 o godzinie 12:58:17, autor Rafał Lech
Dodatkowe laboratorium z Techniki Bardzo Wysokich Częstotliwości, dla osób, które mają usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach, odbędzie się 21.06 (środa) w godz. 8:15-12:00.

Tematy magisterskie 2017/2018

Dodano 2017-06-02 o godzinie 11:19:13, autor Sylwia Wielechowska UAKTUALNIONO
Terminarz i sposób zapisów na tematy:
- do 30.06.2017 - w sekretariacie Katedry IMiA należy zapisać się na wybrany temat, przed zapisem swój wybór należy skonsultować z opiekunem tematu, po jego akceptacji można formalnie wybrać temat.
- do 30.06.2017 - w dziekanacie i sekretariacie Katedry należy złożyć po egzemplarzu Karty dyplomanta (temat pracy dyplomowej
w języku polskim i angielskim na karcie wypełniony komputerowo, wzór dostępny na stronie karta dyplomanta).

Lista tematów prac dyplomowych magisterskich znajduje się w zakładce Tematy dyplomów.
Załącznik:

Start zajeć z ZUPwKB - laboratorium

Dodano 2017-04-11 o godzinie 13:28:01, autor Łukasz Kulas
Laboratoria z przedmiotu ZUPwKB startują w przyszłym tygodniu. Stosowną informację znajdą Państwo w dziale mwave->pliki i dokumenty-> ZUPwKB -> instrukcje -> laboratorium.

Tematów prac dyplomowych inżynierskich 2017

Dodano 2017-03-01 o godzinie 12:26:17, autor Rafał Lech UAKTUALNIONO
Terminarz i sposób zapisów na tematy:
- do 30.06.2017 - w sekretariacie Katedry IMiA należy zapisać się na wybrany temat, przed zapisem swój wybór należy skonsultować z opiekunem projektu, po jego akceptacji można formalnie wybrać temat.
- do 30.06.2017 - w dziekanacie i sekretariacie Katedry należy złożyć po egzemplarzu Karty projektu dyplomowego inżynierskiego (wzór dostępny na stronie karta projektu).

Lista tematów prac dyplomowych inżynierskich znajduje się w zakładce Tematy dyplomów.

Informacja dla studentów dot. zajęć z Techniki Światłowodowej w Telekomunikacji w dn.2.03.2017 (cz.)

Dodano 2017-02-28 o godzinie 17:55:59, autor Łukasz Kulas
Z powodu mojego wyjazdu służbowego zajęcia z TSwT w czwartek 2.03.2017 r. nie odbędą się. Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym terminie, który ustalimy wspólnie w przyszłym tygodniu na kolejnych zajęciach.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu "Pola i fale em"

Dodano 2017-02-13 o godzinie 11:20:56, autor Włodzimierz Zieniutycz UAKTUALNIONO
Zaliczenie odbędzie się w dniu 17.02.2017 r. w połączonych audytoriach gmachu NE o godz. 14.00

Zaliczenie (ustne) z części zadaniowej Pól i Fal EM

Dodano 2017-02-10 o godzinie 13:49:27, autor Piotr Kowalczyk UAKTUALNIONO
W poniedziałek 13.02.2017 w godzinach 12.15-14.00 odbędzie się poprawkowe zaliczenie (dopyt) z części zadaniowej przedmiotu Pola i Fale EM. Do zaliczenia przystąpić mogą osoby które otrzymały minimum 15 punktów z kartkówek. Zapraszam do pokoju 722.

Piotr Kowalczyk

Wyniki częściowe z PI

Dodano 2017-02-03 o godzinie 14:43:11, autor Łukasz Kulas
W załączeniu wyniki częściowe z przedmiotu "Przestrzenie Inteligentne". Przypominam o konieczności zakończenia projektów (IKB - realizacja urządzenia na USRP, SM - realizacja systemu ZigBee).

Przy okazji przypominam o konieczności oddania prezentacji finalnych z ZTB.
Załącznik: wyniki_PI.pdf

Termin ostatecznego zaliczenia TBWCz

Dodano 2017-02-03 o godzinie 10:41:21, autor Rafał Lech
Ostateczne zaliczenie z Techniki Bardzo Wysokich Częstotliwości (sem. letni 2016) odbędzie się 13.02 w Aud. 2 NE w godz. 9:00-11:00
1 2 3 Następna strona
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej