Projekt COPCAMS "COgnitive & Perceptive CAMeraS"

copcams


copcams_logo


COPCAMS "COgnitive & Perceptive CAMeraS"("Kamery umożliwiające kontekstowe rozumienie pozyskiwanego obrazu") jest projektem finansowanym z mechanizmu ARTEMIS w ramach 7 Programu Ramowego UE. Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2013 i będzie trwał do 30 września 2016. Projekt skupia obecnie 21 partnerów z siedmiu Europejskich krajów (Anglii, Danii, Francji, Hiszpanii, Polski, Słowenii, oraz Turcji).

Projekt bazuje na wykorzystaniu postępu w dziedzinie wbudowanych platform obliczeniowych do wytworzenia zintegrowanych systemów wizyjnych pracujących w systemach dużej skali. Głównym celem jest wykorzystanie programowalnych wielordzeniowych akceleratorów do wytworzenia energooszczędnych, wydajnych obliczeniowo i inteligentnych kamer. W poprzedniej generacji systemów sensory zbierały dane oraz przekazywały je do centralnego serwera obliczeniowego za pomocą sieci o dużej przepustowości, co w przypadku sieci bezprzewodowych skutkowało dużym obciążeniem pasma. W ramach paradygmatu projektu COPCAMS przetwarzanie danych z sensorów odbywać się będzie na brzegach sytemu, gdzie również podejmowane będą decyzje o propagacji wyników. Wytworzony w ten sposób system rozproszony pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na pasmo.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jest jednym z partnerów projektu COPCAMS. W ramach prac zespołu Centrum Doskonałości WiComm/Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej w projekcie COPCAMS wytworzone zostanie nowe urządzenie: inteligentna kamera wizyjna z wbudowanym wieloprocesorowym akceleratorem obliczeń oraz modułami umożliwiającymi przetwarzanie sygnałów radiowych. Kamery te, umieszczone wewnątrz przestrzeni produkcyjnej, będą zbierały i przetwarzały informację o pozycji obiektów (np. narzędzi i komponentów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym) wyposażonych w tagi radiowe, a następnie będą przekazywały je do systemu nadzorującego.

Oficjalna strona projektu: www.copcams.eucopcams_logoPraca finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/3/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 332913) w ramach projektu COPCAMS (http://copcams.eu)
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej