Projekt ACCUS "Adaptive Cooperative Control in Urban (sub)Systems"

copcams


accus_logo

ACCUS jest europejskim projektem badawczym współfinansowanym przez ARTEMIS Joint Undertaking (nabór 2012-Artemis Subprogram ASP3, ASP7).

Systemy miejskie takie jak ruch uliczny, energia czy oświetlenie zewnętrzne są na ogół zarządzane przez niezależne systemy wbudowane, chociaż sterowane przez nie procesy są ze sobą głęboko powiązane. Ich zbiorcza optymalizacja oraz rozwój aplikacji wymagają integracji tych systemów poprzez stworzenie rozwiązania typu System of Systems (SoS). Problem tkwi w tym, że systemy miejskie ewoluują niezależnie od siebie, mają swe własne cele, są podporządkowane wewnętrznym politykom, na które integracja nie może mieć wpływu, wreszcie - zarządza się nimi w sposób autonomiczny. W rezultacie, integracja musi poradzić sobie z emergentnymi zachowaniami, a niedostępność komponentów traktować raczej jako regułę niż wyjątek. Jest to szczególnie trudne, gdy pętla sterowania obejmuje sobą kilka systemów.

Celem projektu ACCUS jest dostarczenie trzech innowacji:

  • Platformy integracji i koordynacji dla systemów miejskich, pozwalającej na tworzenie aplikacji wykorzystujących zdolności wielu systemów jednocześnie;
  • Architektury adaptacyjnego i kooperatywnego sterowania wraz z odpowiednimi algorytmami dla systemów miejskich w celu optymalizacji ich łącznej wydajności;
  • Ogólnej metodologii i narzędzi umożliwiających tworzenie kolaboratywnych aplikacji czasu rzeczywistego dla systemu systemów.

W ramach projektu ACCUS analizowane będą tzw. scenariusze konwergentne, obejmujące użycie wielu systemów miejskich, które stanowić będą podstawę dla specyfikacji wymagań systemu integrującego. W oparciu o opis semantyczny zdefiniowana zostanie także referencyjna architektura systemów miejskich. Projekt zakłada przeprowadzenie symulacji z wykorzystaniem oprogramowania i dostępnych systemów miejskich. Całość prac rozwojowych i integracyjnych uzyska wsparcie ze strony wypracowywanych w projekcie narzędzi.

System ACCUS i narzędzia przejdą fazę walidacji i demonstracji w dwóch szeroko zakrojonych wdrożeniach w Polsce i Słowenii, w ramach których wykorzystane zostaną przynajmniej cztery różne systemy miejskie.

ACCUS wykorzystuje osiągnięcia kilku innych projektów ARTEMIS, które koncentrowały się na niezależnych systemach miejskich. Cele projektu ACCUS są jednak ambitne. Aby je zrealizować, stworzono konsorcjum gwarantujące wysoką jakość rezultatu, szeroki zakres komplementarnych kompetencji i duże doświadczenie w europejskich i krajowych programach badawczych i rozwojowych.

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej jest jednym z partnerów projektu. W ramach prac zespołu Centrum Doskonałości WiComm/Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej w projekcie ACCUS wytworzone zostanie system inteligentnych sensorów ruchu ulicznego opartych o moduły wizyjne i radarowe oraz komponenty przetwarzania obrazu i sygnałów radarowych, a także informacje z czujnika podczerwieni. Sensory te, rozmieszczone przy ulicach, będą dokonywały pomiaru natężenia ruchu drogowego przekazując dane do serwera, który udostępniać będzie przetworzone i zagregowane informacje na temat sytuacji drogowej w mieście.

Oficjalna strona projektu: www.projectaccus.eustr1 str2
Fot 1. Sensor ruchu ulicznego - instalacja na słupie oświetleniowym Fot 2. Sensor ruchu ulicznego - wersja przenośnaPraca finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr ARTEMIS-2012-1/8/2013) oraz ARTEMIS JU (umowa nr 333020) w ramach projektu ACCUS (www.projectaccus.eu)
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej