Projekt DEWI (ang. Dependable Embedded Wireless Infrastructure)

copcams


dewi_logo

Projekt DEWI (ang. Dependable Embedded Wireless Infrastructure) ma na celu efektywne tworzenie systemów wbudowanych oraz tzw. przestrzeni inteligentnych, związanych z szeroko pojętą automatyzacją procesów, przy wykorzystaniu niezawodnej infrastruktury bezprzewodowej. Realizowana infrastruktura ma posłużyć zwiększeniu interoperacyjności oraz integracji różnych podsystemów funkcjonujących w odrębnych obszarach gospodarki: motoryzacji, kolei, aeronautyki i inteligentnych budynków. We wszystkich tych dziedzinach wykorzystywane są obecnie rozwiązania bezprzewodowe służące zarówno mieszkańcom, jak i użytkownikom profesjonalnym. Zastosowanie technologii bezprzewodowych jest jednak jeszcze stosunkowo ograniczone, ze względu na luki w bezpieczeństwie, wiarygodności, zapewnieniu prywatności oraz braku ustrukturyzowanej architektury, zorientowanej na usługi.

W odpowiedzi na wskazane ograniczenia, DEWI zakłada znaczne wzmocnienie obecnej pozycji Europy, poprzez wprowadzenie zintegrowanej i niezawodnej architektury komunikacji, przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowej, a także wprowadzeniu koncepcji sensorów i bańki komunikacyjnej (ang. sensor & communication bubble).

Wiąże się ona z:

 • lokalnie ograniczonym, bezprzewodowym dostępem do systemu dla użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych,
 • bezpieczną i niezawodną komunikacją bezprzewodową oraz bezpieczną eksploatacją systemu,
 • szybkim, łatwym oraz wiarygodnym dostępem do przestrzeni inteligentnych,
 • interoperacyjnością oraz elastyczną samoorganizacją sieci tworzącej dany system,
 • elastycznością, związaną z wymaganiami zależnymi od dziedziny zastosowania, jak i od konkretnej aplikacji.

Wykorzystanie technologii bezprzewodowej pozwoli na zastąpienie tradycyjnego okablowania pomiędzy komputerami, urządzeniami, czy sensorami. W efekcie oznacza to obniżenie kosztów i zwiększenie elastyczności tworzonych systemów. DEWI będzie stanowiło platformę oraz zestaw narzędzi, zawierający metody, algorytmy, prototypy i inne rozwiązania, rozwijane w oparciu o żywe laboratoria (ang. living lab), które będą możliwe do wykorzystania w wielu dziedzinach, będą skalowalne, a dodatkowo, będą posiadały otwarty standard dla różnych interfejsów.

Projekt DEWI obejmuje realizację podsystemów w ramach czterech dziedzin przemysłu, tj. aeronautyki, motoryzacji, kolei oraz budynków inteligentnych. Ma to na celu zwiększenie interoperacyjności pomiędzy tymi dziedzinami oraz standaryzację i regulację rozwiązań w obszarze technologii bezprzewodowych dla przemysłu. W ramach DEWI planowane jest przeanalizowanie 21 scenariuszy biznesowych i gospodarczych związanych z bezpieczną komunikacją, zarządzaniem energią, lokalizacją obiektów oraz integracją modułowo zaprojektowanych systemów bezprzewodowych. Kluczowe wyniki projektu DEWI (m.in. opracowanie metody i narzędzia) zostaną zademonstrowane i zweryfikowane w ramach pilotażowych wdrożeń systemu, w przemyśle i administracji publicznej. Jedno z tych wdrożeń, związane z kontrolą dostępu i zarządzaniem zasobami w budynkach inteligentnych, zostanie zrealizowane w Polsce, w obszarze metropolitalnym (Gdańsk/Trójmiasto/Pomorze) (dokładny zakres pilotażu uzależniony będzie od możliwości organizacyjno-prawnych i stanowiska odpowiednich komórek administracji publicznej).

Rolą Politechniki Gdańskiej:

 • Stworzenie podsystemu śledzenia trajektorii lotu rakiet testowych;
 • Stworzenie podsystemu trójwymiarowego pozycjonowania sensorów w platformie testowej dla motoryzacji;
 • Realizacja podsystemu pozycjonowania obiektów wewnątrz budynków dla systemu kontroli dostępu i zarządzania zasobami;
 • Opracowanie interoperacyjnych interfejsów komunikacyjnych dla podsystemu pozycjonowania obiektów wewnątrz budynków;
 • Udział w identyfikacji wymagań użytkowników systemu, opracowaniu koncepcji i wymagań podsystemów, tworzeniu logiki biznesowej oraz wymagań architektury DEWI;
 • Wsparcie naukowe i technologiczne, związane merytorycznie zakresem prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez partnerów konsorcjum, biorących udział we wdrożeniach pilotażowych z obszaru motoryzacji oraz inteligentnych budynków;
 • Wsparcie naukowe i technologiczne konsorcjum projektowego, związane merytorycznie z zakresem prac badawczo-rozwojowych, realizowanych przez polskich partnerów projektu.

Oficjalna strona projektu: www.dewiproject.eu

© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej