Projekt badawczy LIDER/21/94/L-2/10/NCBiR/2011


Strona domowa projektu: www.nf2ff.com

Witamy na stronie projektu badawczego pt."Implementacja i korekcja metod pomiaru charakterystyk antenowych w strefie bliskiej" realizowanego w ramach programu LIDER i finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) .

Na stronie tej znajdziesz między innymi:

Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie i weryfikacja eksperymentalna metod umożliwiających uzyskanie charakterystyk promieniowania anten (szyków antenowych) w strefie dalekiej na podstawie wyników pomiarów rozkładu pola w strefie bliskiej uzyskanych dla różnych wysokości umieszczenia sondy testującej nad badaną anteną przy obecności istniejących czynników zewnętrznych. Na podstawie serii takich pomiarów przy wykorzystaniu opracowanych w ramach projektu algorytmów, powinna nastąpić eliminacja wpływu niepożądanych odbić oraz sygnałów pochodzących z otoczenia, co umożliwi poprawę dokładności pomiaru charakterystyk antenowych w porównaniu do istniejących rozwiązań Przeprowadzone badania i prace eksperymentalne powinny umożliwić skonstruowanie urządzenia skanującego do pomiaru anten w strefie bliskiej. Jakkolwiek urządzenia tego typu istnieją, to są relatywnie drogie. Proponowane urządzenie jakkolwiek prostsze, będzie umożliwiało pomiar charakterystyk promieniowania anten, cena zaś będzie przystępna i do zaakceptowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa. O innowacyjności badań będzie świadczyć zastosowanie nowych algorytmów do przetwarzania danych pomiarowych oraz implementacja algorytmów umożliwiających kalibrowanie oraz korekcje uzyskanych wyników. Powinno to umożliwić pomiar charakterystyk anten w strefie bliskiej bez konieczności wykorzystania komory bezechowej, a w efekcie stworzyć innowacyjne urządzenie do pomiaru charakterystyk anten w strefie bliskiej.

Urządzenie może być wykorzystane w firmach i instytucjach zajmujących się projektowaniem, wdrażaniem i produkcja anten komunikacyjnych (WLAN, WiFi, GSM, itp....). Zakłada się, że urządzenie będzie współpracować z wektorowym lub skalarnym analizatorem sieci, komora bezechowa nie będzie wymagana, sterowane odbywać się będzie z komputera osobistego poprzez kartę GPIB (z analizatorem sieci) i port USB lub szeregowy (ze skanerem ). Rozwiązanie to powinno pozwolić na wymierną ocenę parametrów konstruowanych anten, szybką weryfikację parametrów, strojenie modeli oraz badania jakości produkowanych wyrobów. Firmie/instytucji wykorzystującej takie rozwiązanie umożliwi to weryfikację własnych rozwiązań, poprawę jakości produktów, co przekładać się będzie jednocześnie na wzrost jej konkurencyjności. Opracowane algorytmy i zdobyte doświadczenie mogą posłużyć do stworzenia innych bardziej rozbudowanych konstrukcyjnie urządzeń umożliwiających pomiary charakterystyk antenowych wyrobów o większej złożoności jak np. anteny urządzeń radiolokacyjnych lub testowanie charakterystyk anten w miejscu ich instalacji.

Powrót

Wykonawcy projektu

Powrót

Aktualnie prowadzone prace

Zakończono prace badawcze w zakresie:
  • analiza literatury przedmiotu,
  • implementacja podstawowych algorytmów slużących do uzyskania charakterystyki anteny na podstawie pomiarów w strefie bliskiej
  • opracowanie koncepcji skanera (dobór elementów, materiałów, sposobu sterowania, określenie funkcjonalności, interfejsów oraz rozwiazania mechanicznego)
  • opracowanie dokumentacji skanera
Trwają prace badawcze w zakresie:
  • opracowanie algorytmów umozliwiajšcych uzyskanie charakterystyki promieniowania jedynie za pomocš pomiarów amplitudowych w strefie bliskiej
  • opracowanie algorytmów umozliwiajšcych minimalizację wpływu otoczenia na wyniki pomiarów w strefie bliskiej
  • montaz i uruchomienie skanera - integracja z oprogramowaniem podstawiowym
Powrót

Dotychczasowe wyniki prac

Publikacje w czasopismach:
Udział w konferencjach i warszatach:
  1. A. Kusiek, W. Marynowski, M. Mazur: " Phase Retrieval Algorithm Combining Iterative and Optimization Technique for Near Field Antenna Measurements " The 32st Progress In Electromagnetics Research Symposium, PIERS in Moscow, Russia, 19-23 August, 2012, p. 332
Powrót
Logo_Lider
Logo_Lider
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej