Działalność badawcza

Grupa Profesora Mrozowskiego
Opis: Grupa zajmuje się m.in. zagadnieniami elektrodynamiki obliczeniowej, algorytmami generacji modeli zastępczych układów mikrofalowych oraz algorytmami automatycznego projektowania filtrów.
Członkowie:
5 ostatnich publikacji:
Grupa Profesora Mazura
Opis: Grupa zajmuje się m.in. badaniem zjawisk rozpraszania fali elektromagnetycznej na obiektach materialnych, badaniem układów niewzajemnych oraz analizą i projektowaniem anten.
Członkowie:
5 ostatnich publikacji:
© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej