Zasoby sprzętowe

Działalność naukowo techniczna prowadzona jest w oparciu o specjalistyczne zaplecze obliczeniowe, pomiarowe i technologiczne obejmujące profesjonalne oprogramowanie CAD do projektowania planarnych obwodów b.w.cz. i symulacji elektromagnetycznej struktur mikrofalowych 3D, komora bezechowa, analizatory sieci i widma na częstotliwości do 40 GHz, oraz warsztat mechaniki precyzyjnej i laboratorium chemiczne do wytwarzania prototypów.

Oprogramowanie specjalistyczne

Specjalistyczne zaplecze obliczeniowe, obejmuje profesjonalne oprogramo­wanie CAD do projektowania systemów, planarnych obwodów b.w.cz. oraz symulacji elektromagnetycznej i projektowania struktur mikrofalowych 3D. Oprócz oprogramowania komercyjnego WiComm stosuje programy własne dedykowane skomplikowanym i zaawansowanym zagadnieniom elektromagnetycznym, takim jak:

  • badanie fal radiowych w budynkach i środowisku miejskim
  • automatyczne projektowanie i strojenie filtrów bardzo wysokiej dobroci
  • wydajna analiza złożonych struktur fotonicznych i metamateriałów
  • automatyczna generacja wielowymiarowych modeli elementów do symulacji obwodów w.cz. w standardzie SPICE

Spis oprogramowania specjalistycznego

Aparatura sprzętowa

Działalność naukowo techniczna prowadzona jest w oparciu o specjalistyczne zaplecze pomiarowe i technologiczne obejmujące: warsztat mechaniki precyzyjnej, laboratorium chemiczne do wytwarzania prototypów oraz specjalistyczny sprzęt pomiarowy.

Spis aparatury badawczo-pomiarowej i wyposażenia pracowni technologicznej

© 2004-2006 Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej Politechniki Gdańskiej